Nieuws

11-02-2014 Verwarring rondom vogelnestschommels

Er is verwarring over de valzone om vogelnestschommels. Het Bijblad bij NEN-EN 1176 (Toelichting voor normgebruikers) vult NEN-EN 1176-2:2008 op dit punt aan. De norm gaat er namelijk niet van uit dat kinderen op de rand van de mand gaan staan, de "Bijblad-commissie" echter wel.

Dat houdt in dat er sprake is van hogere risico's. Een staand kind kan verder van de mand afvallen dan een kind dat in de mand zit. De obstakelvrije valruimte in de schommelrichting(en) moet daarom aan weerszijden met 500 mm (totaal 1 m) vermeerderd worden (ten opzichte van de eisen als genoemd in NEN-EN 1176-2:2008). Er is in Europa een verschuiving merkbaar richting de denkwijze van Nederland. Echter, nog niet alle uit het buitenland afkomstige speeltoestellen worden geleverd met instructies zoals vermeld in het Bijblad. Om verwarring te voorkomen adviseren we het Bijblad aan te houden. Het Bijblad is verkrijgbaar via www.nen.nl. Zoek op "Bijblad" en "1176".

11-02-2014 Wat is veilig als normen ontbreken?

Een speeltoestel dat aan de Europese normen voldoet, voldoet in principe ook aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). Overeenstemming met het WAS kan ook worden aangetoond met behulp van een risico-analyse. Deze methode is ook geschikt om de speelomgeving op veiligheid te beoordelen. Eerder al heeft het Keurmerkinstituut analyses uitgevoerd van een speelomgeving, brug, pier, zitmeubel en diverse speeltoestellen. Momenteel is het Keurmerkinstituut bezig de (on)veiligheid van een door water omringd speeleiland in kaart te brengen.

Dit eiland is momenteel in aanbouw en zal voorzien worden van een kinderopvang, dierenweide en een speelterrein. De opdrachtgever wil vanzelfsprekend een veilige omgeving voor de spelende kinderen en heeft daarom om een risicoanalyse verzocht. In deze analyse worden alle factoren betrokken die van invloed zijn op de veiligheid: toezicht, belichting, waterdiepte, toegankelijkheid, leeftijd gebruikers etcetera. Uit de analyse komt een overzicht van de meest risicovolle factoren. De analyse wordt uitgevoerd op basis van het model van Fine & Kinney. Heeft u een speelobject, -omgeving of -situatie waar geen normen voor bestaan dan kunt u een risicoanalyse laten uitvoeren.

13-08-2013 Brandveiligheid binnenspeeltoestellen

In onze nieuwsbrief van januari 2013 berichtten we dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit het bedrijf Efectis opdracht had gegeven de brandveiligheid van binnenspeeltoestellen te onderzoeken. De uitkomsten van het onderzoek zouden gevolgen kunnen hebben voor de keuringswijze van AKI's. Op 3 juli 2013 heeft de presentatie van de resultaten plaatsgevonden.
Efectis heeft een aantal TEST
s laten uitvoeren waaronder één volgens NEN EN ISO 11925:2010 en één volgens de Engelse norm BS 5852:2006. De resultaten van beide TEST
s blijken op sommige punten ver uit elkaar te liggen. Zo blijkt het samengestelde materiaal zeil en schuim volgens ISO voor 100% te voldoen en volgens de BS-TEST
in 92% van de gevallen niet te voldoen.

29-05-2013 Verduidelijking in (gemakkelijke) toegankelijkheid speeltoestellen

CEN (Europese normcommissie) is blijvend bezig met het herschrijven en verbeteren van de Europese norm voor speeltoestellen, EN 1176. Over enkele jaren komt de gereviseerde norm uit. Een van de aanpassingen betreft de definitie van gemakkelijke toegankelijkheid, die ontwerpers en inspecteurs momenteel onvoldoende houvast biedt.
Momenteel meldt EN 1176-1:2008, art. 3.24 bij de definitie voor gemakkelijke toegankelijkheid: "als de toegang tot het speeltoestel enkel basisvaardigheden vereist, zodat gebruikers zich vrijelijk en snel op/in het speeltoestel kunnen bewegen".

09-04-2013 Wijziging Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen

Op 24 april 2013 vindt het Regulier Overleg Warenwet (ROW) plaats bij het ministerie van VWS. In dit overleg wordt een aantal zeer belangrijke zaken betreffende het WAS besproken. Zo zal de toekomstige afschaffing van logboeken op de agenda staan.
De minister heeft in 2012 voorgesteld de logboekverplichting in te trekken, maar wel de beheerder op te leggen dat deze moet kunnen aantonen de speeltoestellen veilig te hebben gehouden. Het is nu aan de markt te regelen hoe dit in zijn werk zou kunnen gaan. Het niet meer verplicht stellen van het logboek zal een wijziging in het WAS tot gevolg hebben.